แสงเจริญค้าไม้
sangcharoen khamai
โทร : 02-049-2599, 02-070-5889, 02-394-4107
มือถือ 084-656-4414
แฟกซ์ : 02-057-5183 ID : scrwood1981
อีเมล์ : info@scrwood.com, sangcharoenwood@gmail.com
จำหน่ายไม้นำเข้า
จำหน่ายไม้นำเข้า
หน้าร้าน

วิธีการนำไม้มาใช้

   
UPDATE 20/12/2016 TIME 04:08 PM    
1. วิธีกานไม้ การกานไม้ คือ การใช้มีดหรือขวานฟันเข้าไปบริเวณรอบๆเปลือกไม้จนลึกเข้าไปถึงเนื้อไม้ที่เป็นส่วนส่งอาหารเลี้ยงลำต้น จะทำให้ไม้นั้นตายได้ ซึ่งเรียกว่า ไม้ยืนตาย มักจะกานต้นไม้ทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ต้นไม้แห้งและมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่งและนำไปใช้งาน ปัจจุบันนี้การกานต้นไม้ก่อนการโค่นคงจะไม่กระทำกันแล้ว เพราะมีปัญหาการขาดแคลนของไม้นั้นเอง
2. การโค่นไม้ การโค่นไม้ในต่างประเทศมักจะนิยมโค่นต้นไม้ในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่อากาศแห้ง ทำให้บริเวณลำต้นส่วนกระพี้ไม้มีน้อยจึงทำให้เกิดเห็ดราต่างๆน้อยตามไปด้วย ดังนั้นหลังจากโคนไม้แล้วควรลอกเปลือกไม้ออกแล้วจึงทำความสะอาดลำต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเห็ดรา หรือสิ่งต่างๆอันจะทำให้ส่วนของกระพี้ไม้ผุได้ง่าย การทำเช่นนี้นับเป็นการผึ่งไม้ไปในตัวอีกด้วย สำหรับประเทศไทยจะโค่นต้นไม้ในช่วงฤดูฝนเพราะดินจะนิ่ม เมื่อไม้ล้มจะได้ไม่แตกซ้ำภายใน และหลังจากโค่นต้นไม้ลงแล้วควรรีบจัดการลอกเปลือกไม้ออกทันทีเพื่อให้ไม้แห้งเร็ว และควรผึ่งไม้ไว้ในที่แจ้งเพื่อให้ได้รับลมหรือรีบเอาจมน้ำเสียก่อนเพราะยางไม้จะแข็งตัว การโค่นไม้เป็นงานที่สำคัญมากเพราะต้องพิจารณาดูทำเลให้ดี การที่ไม้ฟาดลงโดยแรงจะทำให้ไม้นั้นเสียได้ เช่น แตกร้าว ฉีก หรือ ทำให้ไม้อื่นๆข้างเคียงพลอยเสียไปได้ด้วย หรืออาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ทำการโค่นได้ การโค่นไม้ต้องพิจารณาดูว่าจะให้ไม้ล้มไปทางใดจึงจะเหมาะสมเพื่อไม่ให้ไม้ฟาดลงโดยแรง เช่น ล้มไปทางเนินหรือเขา
3. การจักไม้ สำหรับวิธีที่ใช้จักซุงออกเป็นตัวไม้สามารถทำได้โดยการเลื่อยไม้ออกเป็นแผ่นๆอาจจะใช้ด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือก็ได้ การเลื่อยโดยวิธีนี้ ขั้นแรกควรเลื่อยตัดส่วนโค้งออกเสียก่อนเพื่อให้เป็นท่อนซุงสี่เหลี่ยมมีขนาดหัวซุงและปลายซุงเท่ากัน เรียกว่า การลอกปีกซุง แล้วโกรกออกเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วจึงนำมาเลื่อยออกเป็นไม้ขนาดต่างๆตามต้องการ
4. การผึ่งไม้ การผึ่งไม้หรือการทำให้ไม้แห้ง หมายถึงเอาความชื้นออกจากเซลล์ของไม้ เพราะถ้าไม้ไม่แห้งเมื่อนำไม้ไปใช้แล้วเกิดแตก บิด งอ และเสียหายภายหลัง การผึ่งไม้ถ้าผึ่งไม่ถูกหลักไม้จะแห้งช้า หรือเกิดบิดงอขึ้นในระหว่างผึ่งซึ่งทำให้ไม่เหมาะจะนำไปใช้งาน ถ้าผึ่งไม้ถูกหลักแล้วการบิดงอ แตกเสียหายก็จะมีขึ้นน้อยมาก และเมื่อนำไปประกอบงานแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการเสียหายอีก การผึ่งไม้มี 2 วิธี คือ
    4.1การผึ่งโดยธรรมชาติ การผึ่งโดยวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่เก่าและช้าที่สุดในการนำไม้มาใช้ วิธีทำคือ กองไม้ไว้ในที่โล่งโดยใช้ไม้เล็กๆรองรับแต่ละชิ้นเพื่อให้ลมโกรกผ่านสะดวก สามารถผึ่งได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม

ข้อควรระวัง
1. แผ่นไม้ที่ผึ่งต้องตั้งตะแคงแนวตั้งจริงๆ
2. ไม้ปะกับตอกทั้ง 2 ด้าน เป็นระยะๆตลอดแผ่นไม้
3. ผึ่งลมดีกว่าผึ่งแดด หรือกรำฝน
4. ให้เป็นที่ๆลมพัดผ่านได้สะดวกขอบคุณข้อมูลจาก http://www.maitae.com/2010/12/how-wood-used.html
Scroll to Top